Thematic Divisions in Book 12
1. Exhumations of Bucer and Phagius along with Peter Martyr's Wife2. Pole's Visitation Articles for Kent3. Ten Martyrs Burnt at Canterbury4. The 'Bloody Commission'5. Twenty-two Prisoners from Colchester6. Five Burnt at Smithfield7. Stephen Gratwick and others8. Edmund Allen and other martyrs9. Alice Benden and other martyrs10. Examinations of Matthew Plaise11. Richard Woodman and nine other martyrs12. Ambrose13. Richard Lush14. Edmund Allen15. The Martyrdom of Simon Miller and Elizabeth Cooper16. Rose Allin and nine other Colchester Martyrs17. John Thurston18. George Eagles19. Richard Crashfield20. Fryer and George Eagles' sister21. Joyce Lewes22. Rafe Allerton and others23. Agnes Bongeor and Margaret Thurston24. John Kurde25. John Noyes26. Cicelye Ormes27. Persecution at Lichfield28. Persecution at Chichester29. Thomas Spurdance30. Hallingdale, Sparrow and Gibson31. John Rough and Margaret Mearing32. Cuthbert Simson33. William Nicholl34. Seaman, Carman and Hudson35. Three at Colchester36. A Royal Proclamation37. Roger Holland and other Islington martyrs38. Stephen Cotton and other martyrs39. Scourging of Thomas Hinshaw40. Scourging of John Milles41. Richard Yeoman42. John Alcocke43. Thomas Benbridge44. Four at St Edmondsbury45. Alexander Gouch and Alice Driver46. Three at Bury47. A Poor Woman of Exeter48. Priest's Wife of Exeter49. The Final Five Martyrs50. John Hunt and Richard White51. John Fetty52. Nicholas Burton53. John Fronton54. Another Martyrdom in Spain55. Baker and Burgate56. Burges and Hoker57. The Scourged: Introduction58. Richard Wilmot and Thomas Fairfax59. Thomas Greene60. Bartlett Greene and Cotton61. Steven Cotton's Letter62. James Harris63. Robert Williams64. Bonner's Beating of Boys65. A Beggar of Salisbury66. Providences: Introduction67. William Living68. The Miraculously Preserved69. Edward Grew70. William Browne71. Elizabeth Young72. Elizabeth Lawson73. Christenmas and Wattes74. John Glover75. Dabney76. Alexander Wimshurst77. Bosom's wife78. Lady Knevet79. John Davis80. Anne Lacy81. Crosman's wife82. Congregation at Stoke in Suffolk83. Congregation of London84. Englishmen at Calais85. Edward Benet86. Jeffrey Hurst87. William Wood88. Simon Grinaeus89. The Duchess of Suffolk90. Thomas Horton 91. Thomas Sprat92. John Cornet93. Thomas Bryce94. Gertrude Crockhey95. William Mauldon96. Robert Horneby97. Mistress Sandes98. Tome 6 Life and Preservation of the Lady Elizabeth99. The Unprosperous Queen Mary100. Punishments of Persecutors101. Foreign Examples102. A Letter to Henry II of France103. The Death of Henry II and others104. Admonition to the Reader
Critical Apparatus for this Page
Commentary on the Text
Names and Places on this Page
Unavailable for this Edition
2184 [2144]

Quene Mary. Visitation in Cambridge. M. Stokes Oration. B. of Chester aunswereth.

MarginaliaAn. 1557. Ianuary.conficit, & affectos sæpe priùs extinguit, quàm ægrotare se fateātur. Euismodi morbo Academia laborabat, quæ ad alias fortasse res satis ingeniosa & solers, in hac Religionis causa, propter caput Eccclesiæ læsū, vnde omnis sētiēdi vis est, omnino hebes, stupida, & sine mēte fuit, quoad tertio ante hūc anno diuina sanctissimi patris Iulij Clemētia Angliæ ferè emortuæ miserata, iterum nos Ecclesiæ inserit, corpus sensusq; recreat, cuius ope conualescens Britannia, quàm certa gehennæ pericula effugerit, quiuis facile intelligit. Idem Acaemia cernit acutius, nequè quicquám mali vspiam accidisse putat, quo nostra Regio in hac religionis vastitate & schismate miserius fuerit afflicta. Non est opus recensere in hoc loco euersa Monasteria, spoliata Templa, strages sacerdotū, cædes nobilium, motus & tumultus populi, totius Regni egestatem, quæ & si aliunde accidere possunt, tamen cum tam grauia sint vt opprimant, vltionis & vindictæ potius quam probandi causa in malos & nocentes infligi putamus. Sed sunt ista fortunæ ludibria, grauiora sumus passi religionis & conscientiæ detrimenta: pietas in Deum omnis euanuerat, virginalis sacerdotum professio ad libidinem soluta est, animus quasi cōsopitus iacebat, quem nullæ Ceremoniæ excitabāt, ipsa mens opinionum varietate ita distracta, ita sibi ipsi dissentiens, vt infinitis erroribus implicaretur. In his erant duo præcipue fontes, ex quorum riuulis & hausisse Academiam paulo liberalius, & illa portione ferme inebriatam confitemur.

[Back to Top]

Prior ortū habebat ex illa nostri violenta diuulsione, a Catholicæ Ecclesiæ vnitate, re nō dissimili illius pugnæ, quā olim Menenius Agrippa in intestina ciuium discordia, de corpore humano memorabat. Posterior ex immensa palude & cœno Wicleuiano emanauit: quem celebris apud nos imo miserabilis de Sacramento altaris patefecit. De cuius rei veritate pleriq; suo sensu abūdantes, pro arbitrio quisq; suo statuerat. Nos Philosophos, nec illos quidem optimos, imitati ex Epicureorum schola ad scripturæ lumen aliquid attulimus, quòd enim Christus omnino, præcise, & sine exceptione, de vera & perpetua sui corporis præsentia affirmarat (in cuius verbi veritate fundamentum fidei nostræ collocatur) id nos ita sumus interpretati, vt mancam & alienam Christi vocem iudicaremus, nisi illa Epicuri propria particula (quasi) adderetur, & quod Christiani corpus & sanguinem, id nos quasi corpus & sanguinem diceremus. Sed non est istius temporis præterita nimium meminisse, quæ vtinam æterna obliuione obrui possent, neq; vlla tantæ labis memoria ad posteros nostros propagetur, tamen fuerunt attingenda generatim quidem, quòd erranti confessio salutaris sit, membratim verò, quod Academia his vulneribus a Censoria potestate confecta, a Censoria medicina ad salutem reduci postulat. Ipsa vero pro se & suis spondet omnes in authoritate vestra futuros, quos assiduis concionibus adeo ad pœnitentiam edocuit, vt et eos ad sanam religionem fidissime transijsse, & in eadem diligenti præsentis vitæ vsu superioris ætatis damna sarcituros putetis. Nam qui primi in hoc cursu sunt acerrime contendunt in eo, quod tam voluntarie susceperunt & qui pigrius egressi, quasi pomeridianis horis ad hoc certamen accesserunt, ea certè præbentiam immutatæ voluntatis indicia, vt quomodo temerè & iuueniliter a sana religione defecerunt, ita non nisi maturi & cum iudicio ab hæresi desciuisse videantur. Vniuersis vero simul restituta & desiderata religio magis placere videtur, quia si assiduè percepta, neque ad tempus obscurata fuisset.

[Back to Top]

Quapropter Academia supplex & postrata primùm a Deo immortali pacem & veniam petit precaturq; ab eo, vt hodiernum diem ad suorum salutem cōseruandam, & rempublicam hanc constituendem illuxisse patiatur. Deinde pro se, pro suis, pro vniuersis, pro singulis, hanc petitionem ad celsitudines vestras affert, vt superiorum temporum offensas ex errore & iustitia profectas præsenti hominum industriæ condonetis. De reliquis vero pro summa prudentia vestra, & singulari in nos amore eam sententiam feratis, vt suorum causas vel iustitia vestra bonas inueniat, vel clementia bonas esse faciat. In vtroq; par erit beneficium, siue Academiam pro causarum æquitate iudicaueritis, siue pro amoris vestri abundantia innocentem eam esse volueritis. Nos pro referenda gratia, summam in sacris modestiam, assiduam in literis operam, perpetuum veræ religionis amorem, sempiternam vestri beneficij memoriam repromittimus.

[Back to Top]

MarginaliaThe aunswere of M. Scot Byshop of Chester, to the Oration of Iohn Stokes.When he had made an end of speaking, the Bishop of Chester 

Commentary  *  Close

In the 1563 edition, Foxe, following Golding, refers to the bishop of Chester as the bishop of 'West Chester'. (This is because the bishop of the older see of Chichester had traditionally been referred to as the bishop of Chester). In the 1570 edition, Foxe changed 'West Chester' to Chester.

aunswered thereunto, that they tooke in right good part, that þe mother the vniuersity had made so open a declaration of her good will towardes them: for the which he gaue most harty thankes, desiring her to perfourme in deede and in her workes, the thinges that she had so largely promised of her selfe in woordes and communication.

[Back to Top]

As concernyng theyr good willes, there was no cause to mistrust. For theyr comming thether was not to deale any thing roughly with such as fell to the amendement: but both the Cardinal himselfe, and they also, were fully minded to shew fauour, deuising how to bring al things to peace and tranquility, desyring nothing more earnestly,then that they which haue erred and gone astray, should returne into the right path agayne. The right reuerend father the lord Cardinal (whom hee wished to haue bene present) wished the selfe same thing also, desyring nothing somuch as he with his owne handes to susteyne and hold vp now ready to fall, or rather to rayse vp already fallen to the ground, the vniuersity his ward: for he gladly taketh vppon hym the name and duety of her Gardein, whom it greatly greued that the infections of the tymes past had spread abroade so greuous diseases, that euen the vniuersity it selfe was touched with the contagious ayre therof. For he would gladlier haue come thither to visite & salute it, then to correct it, if the weighty affayres of the realme would haue permitted it. MarginaliaThe Commission assigned by the Cardinall, and why.But now seing he could not so do, he had appoynted thys Commission, in the which he had assigned them to be hys deputyes, which (for because they knew hym to set much store by the vniuersity) should extend the more fauor to it, and (for because they thēselues had bene there brought vp) would the more earnestly embrace it. MarginaliaThe causes declared.The chiefe matter that they came for, tended to thys ende, that such as had erred should confesse theyr faultes, and returne into the right way agayne. For they were in good forwardnes of healing, that acknowledged themselues to haue offended. And therfore it was wisely propounded on his part that he would not altogether excuse the faultes of the vniuersity, nor of other men, but confesse and acknowledge the crime, as that there were many thinges had nede to be corrected and amended.

[Back to Top]

The cause why they were sent thither was to rayse vp them that were fallen, & to receyue into fauour such as were sory and would amend, wherin if (contrary to theyr expectation) they should not be able to do so much with some men as they would: yet notwithstanding according to theyr duety, they would shew themselues so diligent for theyr part, as that no lacke might be found in them. For it was more openly knowne than that it could be denyed, that many men dyd diuers thinges of a froward wilfulnes and toke stoutly vpon them, wherwith as they were greatly moued and agreued (as reason was) so they coueted to remedy the mischief. Agaynst whom, if any thing should seme hereafter to be straitly determined, it was to be imputed to theyr own deserts, and not to the willes of them. Neyther ought such as are whole and sounde to bee moued at the chastisment of others, forasmuch as it pertayned not only to the wyping out of þe foule blot, which now sticked in the vniuersity, but also to þe helth of many others which had taken much hurt by the infection of them. MarginaliaMercy more commended of all mē, but rigor most commonly in actes of most men expressed.For theyr own partes, they more enclined vnto mercy then to rigor. Howbeit cōsidering that so great diseases could not by gentle medicines be healed, they were driuen of necessity to vse stronger. And yet if they would be contented to be brought agayne to theyr right mindes, which thing they chiefely coueted (for they wished þt all should amend & be led by wholsome coūsell) & would yet at lēgth waxe wery of theyr errors, and in stede of them frequent agayne the auncient customes of themselues, and of theyr forefathers, they myght boldly loke for all kind of humanitie and gentlenes at theyr handes, in all this theyr busines of reformation, which they had now entred and begon, requesting no more of the vniuersity but to do as became them: which being perfourmed, he promised that theyr beneuolence, neyther in any publike nor in any priuate persons case should in any wyse be behynd hand.

[Back to Top]

MarginaliaA Masse at þe kinges Colledge.These thinges being finished, they were brought processionaliter to þe kings colledge, by all the Graduates of þe Vniuersity, wheras was song a Masse of the holy ghost with great solemnity, nothing wanting in that behalfe that might make to the setting forth of the same. In this place it was marked that Nicholas Ormanet, MarginaliaOrmanet Datary.commonly surnamed Datary (who albeit he were inferior in estate vnto Chester beyng a Byshop, yet was superior to them all in authoritie) while the Masse was a celebrating, eft standing, eft sitting, and sometyme kneling on his knees, obserued certayne Ceremonyes, which afterwarde were required of all o-

[Back to Top]
thers
Go To Modern Page No:  
Click on this link to switch between the Modern pagination for this edition and Foxe's original pagination when searching for a page number. Note that the pagination displayed in the transcription is the modern pagination with Foxe's original pagination in square brackets.
Find:
Type a keyword and then restrict it to a particular edition using the dropdown menu. You can search for single words or phrases. When searching for single words, the search engine automatically imposes a wildcard at the end of the keyword in order to retrieve both whole and part words. For example, a search for "queen" will retrieve "queen", "queene" and "queenes" etc.
in:  
Humanities Research Institute  *  HRI Online  *  Feedback
Version 2.0 © 2011 The University of Sheffield